Home

Közegellenállási tényező

Közegellenállási, légellenállási erő netfizika

  1. A közegellenállási erő arányos még a test A áramlásra merőleges keresztmetszetével, a közeg ϱ tömegsűrűségével, és függ az alakjától is. Ezek alapján a közegellenállási erőt az alábbi formulával írjuk fel: F k = 1 2 k A ϱ v 2. ahol k az ún. alaki tényező, mely néhány testre: Az autók alaktényezőjét az.
  2. t levegőben, mert a víz sokkal sűrűbb közeg,
  3. 26.1. A közegellenállási erő sebességfüggése. (20 °C hőmérsékleten, és p =1,073 kg/m^3 légköri nyomáson), c az ún alaki tényező (értéke gömbre c = 0,45). A fenti elven működő mérőeszköz ping-pong labdából és műanyag iskolai szögmérőből könnyen elkészíthető. Az eszköz rajzát az V.104. ábra mutatja
  4. dennapi életben A járművek légellenállását szélcsatornában vizsgálják. Meg kell jegyezni, hogy a légellenállás
  5. A közegellenállási tényező kiszámolásához szükség van a testek légárammal szembeni vetületére. Amikor az orientációt úgy választjuk meg, hogy a test a lapjának közepén van fel-függesztve, akkor ez a felület egyenlő a lapnak a felületével. Ha a felfüggesztési pont az élé
  6. A közegellenállási erő egyenesen arányos a közeg sűrűségével (ρ), a homlokfelület nagyságának (A) és a közeg és a test egymáshoz viszonyított sebességnégyzetének (v2) szorzatával, az arányossági tényező a test alakjától függő közegellenállási tényező ( c ) fele.

Mekkora sebességgel süllyed kinyitott ernyővel az az ejtőernyős, akinek tömege -felszerelésével együtt- 80 kg, ha a közegellenállási tényező 1,2 és a homlokfelület 25 négyzetméter és a levegő sűrűsége 1,29 kg/köbméter ? jó lenne képlettel és levezetéssel együtt a megoldás előre is köszönö Közegellenállási tényező. Számos művelet végrehajtása szilárd testek fluidumban való mozgásával kapcsolatos. Ilyen művelet pl. a szilárd részecskék ülepedése szuszpenziókból, porok ülepedése a nehézségi erő, ill. centrifugális erő hatására vagy a szilárd részecskék szuszpenziókban történő mechanikus keverése

Mekkora sebességgel süllyed kinyitott ernyővel az az ejtőernyős, akinek tömege -felszerelésével együtt- 80 kg, ha a közegellenállási tényező 1,2 és a homlokfelület 25 négyzetméter és a levegő sűrűsége 1,29 kg/köbméter ? jó lenne képlettel és levezetéssel együtt a megoldás. előre is köszönö Lorem Ipsum Lorem Ipsum Bejelentkezés Regisztráció. Felhasználási feltétele 1. Mekkora sebességgel süllyed kinyitott ernyővel az az ejtőernyős, akinek tömege -a felszereléssel együtt- 80kg, ha a közegellenállási tényező 1,2, a homlokfelület 25m2 és a levegő sűrűsége 1,29 kg/m3? 2 A levegő sűrűsége 1,29 kg/m3, a közegellenállási-tényező 0,45, a közegellenállási-erő pedig 65,3N. Egyszerűen nem tudom hogy kezdjek neki, megköszönöm ha segítetek. Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést A közegellenállási erő egyenesen arányos a közeg sebességének, a homlokfelület nagyságának és a közeg és a test egymáshoz viszonyított sebességnégyzetének szorzatával, az arányossági tényező a közegellenállási tényező fele

, közegellenállási tényező. CD-Re. függvény, Stokes-, átmeneti- és Newton-tartományok. Hidrodinamikai mŰveletek. Ülepítés. Szilárd részecskékre ható erők, közegellenállás és tömegerők. Közegellenállási erő (lamináris) Stokes törvénye, Stokes-féle ülepedési határsebesség. Ülepedő részecske átmérője Közegellenállási tényező, közegellenállási erő és az ülepedési határsebesség. Az ülepedési határsebesség lamináris esetben. Ülepedési Reynolds szám. A közegellenállási tényező az ülepedési Re-szám függvényében. Az ülepedő részecske átmérőjének számítása. Ülepedés centrifugális erőtérben közegellenállási tényező (f) az ionok vezetése (λ + és λ-) átviteli számok (t + és t-) és meghatározásuk módszerei 8 IV. Az ionok mozgékonysága Molekuláris kép: az a hydr sugarú ionok az η viszkozitású közegben az F el elektromos erő hatására felgyorsulnak, de ezt az F fri Dévay Attila, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai intézetének alapítója és vezetője, ennek a két alapvető fontosságú gyógyszerészeti szakterületnek ismert kutatója és tanára. A gyógyszertechnológia alapjai című tankönyvben a szerző több évtizedes oktatási és kutatási tapasztalatai alapján foglalja össze azokat a legfontosabb.

Fizika - 7. évfolyam Sulinet Tudásbázi

C értékei áramlástani szakkönyvekből vehetők ahol c a test alakjától függő dimenziótlan alak-ellenállási tényező. A másik megfontolás energetikai: a test mögött a közeg az örvényekben forogni kezd, a forgási energiát a közegellenállási erő munkája fedezi Ha a relatív sebesség elég nagy, a közegellenállási erő a sebességnégyzettel arányos: (a k arányosági tényező függ a közeg sűrűségétől, a test nagyságától és alakjától). Kis sebességeknél ez az erő a sebességgel arányos. - feladatok-- archívum - - versenyfeladatok-- 12. heti versenyfeladatok megoldása. testek közegellenállási ereje. A Re szám értelmezése. A gömb körüli áramlás típusai. A Stokes-féle súrlódási törvény. A közegellenállási tényező a lamináris, az átmeneti és a turbulens tartományban. Az Ergun-egyenlet. Töltetes oszlopok, a töltetek jellemzői. Néhány töltet típus megnevezése A közegellenállási tényező leírására szintén számos összefüggést publikáltak. Ezeket rendszerint az alábbi formában adják meg: (1.6.) ahol: Cd = közegellenállási tényező [-] a, b = empirikus konstanso

26.1. A közegellenállási erő sebességfüggés

Mercedes-Benz EQS világpremier | Vezess

Közegellenállás Közeg-ellenállási erő, közegellenállási tényező (alaktényező). Közegellenállási erő hasznosítása: vízturbinák, szélerőművek. 99. 40. Az energia előállítása és felhasználása Elsődleges energiaforrások, másodlagos energiaforrások, megújuló, nem megújuló és alternatív energiaforrások. Közegellenállás Közeg-ellenállási erő, közegellenállási tényező (alaktényező). Közegellenállási erő hasznosítása: vízturbinák, szélerőművek. 69. 40. Az energia előállítása és felhasználása Elsődleges energiaforrások, másodlagos energiaforrások, megújuló, nem megújuló és alternatív energiaforrások. A közegellenállási erő kifejezhető a test és a közeg jellemzőitől függő közegellenállási tényező és a sebesség zorzatával is :Fköz=c*v2. Miért akadályozzák a mozgást a cseppfolyós és légnemű közegek? Azért ,mert: a.). o c1közegellenállási tényező mértékegység nélküli viszonyszám, amely a négyzetes közegellenállási erőtörvény érvényességi körében csak a test alakjától függ. Gravitációs erő: o Érzékeny műszerekkel, pl. Cavendish-féle torziós mérleggel kimutatható, hog

A közegellenállási erő nagyságát számos tényező befolyásolja. A sebesség növelése tehát növeli a közegellenállási erőt. A folyadékban vagy gázban mozgó testre erő hat. Ezt az erőt két komponensre szokás bontani, a mozgás irányába eső, azt akadályozó, illetve erre merőleges Az arányossági tényező a testre jellemző állandó. Minél nagyobb ez az állandó, annál kevésbé változtatja meg a mozgásállapotát egy adott erő hatására a test, annál nehezebb elindítani (vagy megállítani), annál tehetetlenebb. Ha az utóbbi modellt használjuk, és a közegellenállási erőt röviden alakban. Mitől függ a közegellenállási tényező? Tapadási súrlódási erő: Az a legnagyobb erő, ami ahhoz kell, hogy a talajon fekvő, nyugalomban lévő testet nyugalmi állapotából. Hogyan használják föl az élőlények a közegellenállást? A harcias maszk mögött aktív lamellák dolgoznak, ezek azonban nem a közegellenállás, és. A közegellenállási tényező függ a c vagy k betűvel jelölt alak- vagy formatényezőtől (minél áram-vonalasabb a test, annál kisebb a közegnek a mozgást akadályo-zó hatása). Egyenesen arányos a test A homlokfelületével (a relatív sebességre merőlege

Itt ka lampion formáját jellemző közegellenállási tényező, ρ 0 a külső levegő sűrűsége, A test mozgásramerőleges(legnagyobb)kereszmetszete, v pedigaatestsebessége A közegellenállási tényező különböző próbatestek esetén A szárnyprofilra ható felhajtóerőt vízszintes, valamint a vízszintessel 25o szöget bezáró irány esetén mértük. 8 A 6. ábrán jól látszik, hogy a döntött szárnyprofilra nagyobb felhajtóer A rugóállandó , így a csillapítatlan sajátrezgés körfrekvenciája , a közegellenállási erő együtthatója , így a csillapítási tényező . Mivel , a rezgés túlcsillapított. Az ehhez tartozó általános megoldás egyik lehetséges (és praktikus) alakja Közegellenállás tényező _____ 31 5. KONKLÚZIÓ közegellenállási erő eredményeként a mozgató erő és a közegellenállási erő kiegyenlítődik, és a szemcse eléri az adott viszonyok közötti süllyedési végsebességét

Közegellenállás - Mekkora sebességgel süllyed kinyitott

Vegyipari művelettani alapismeretek Digital Textbook Librar

Fizikában kéne segítség!? (1751917

A mozgás kezdeti feltételei: a test m tömege 2 kg, kezdeti x 0 kitérése 0,8 m, a D x rugóállandó 50 N/m, a kezdeti l 0x rugóhossz 0,4 m és a k x közegellenállási tényező 1. A számolást dt = 0,0005 s időintervallumokra végeztük 20 000 lépésben Az ERŐ (Fogalma, mérése, fajtái, Súrlódás (A súrlódási erő nagysága egyenesen arányos a súrlódó felületeket összenyomó erő nagyságával, és függ a felületek minőségétől, Fajtái: Indulás előtt:tapadási, mozgás közben:csúszási (kisebb); Keréken vagy görgőkön:gördülési ellenállás (legkisebb), Az egyenletes mozgást megakadályozó tényező (vagy. 11. Viszonylag lassú mozgások esetén a közegellenállási erő arányos a test közeghez képest mérhető mozgási sebességével, vagyis felírható: F = k ∙ v, ahol F a közegellenállási erő, k egy arányossági tényező, v pedig a sebesség. Mi a k arányosság

Fizika - 9. évfolyam Sulinet Tudásbázi

Stokes-féle közegellenállási törvény írja le. A Stokes-féle törvény szerint F6 ke ° § U Y, (2) ahol F ke a közegellenállási erő, ηa viszkozitási tényező, ra gömb sugara és v a labda le-vegőhöz viszonyított sebessége. A törvény akkor is érvényes, ha a gömböt v sebességgel áramló közegben nyuga 4.1 Közegellenállási tényező 4.2 fRe2-Re és f/Re-Re diagram (4.3) Ülepedési (F/u)-F(d) diagram (4.4) Ülepítők méretezése 4.5 Howard-kamra 4.6 Filtrex-kamra 4.7 Ciklon 4.8 LIOT ciklon 4.9 Párhuzamosan kapcsolt ciklonok 4.10 Csavar lapátos ciklon 4.11 Irányeltérítésen alapuló ülepítők 4.12 Cseppfogók 4.13 Szakaszos üzemű. 2. Magyarázza meg, hogy a párhuzamos és ellentétes irányú áramok miért taszítják egymást! 3. 1307. Mekkora erővel hat a 0,5 Vs /m 2 indukciójú homogén mágneses mező az egyenes vezető 1 m hosszú szakaszára, ha a vezetőben 20 A árain folyik, és:. a) a vezető merőleges az indukció vonalakra; . b) a vezető párhuzamos az indukció vonalakkal

A labda a közegellenállás szempontjából gömbnek tekinthető, így a közeg-ellenállási tényező értéke c = 0,45. A homlokfelület nagysága: A közegellenállási erő: A focilabdára ható közegellenállási erő 12,8 N. Rakétákkal az űrbe (76. oldal) 1 Könyv: Vegyipari műveleti számítások I. - Hidrodinamika, hőtan - Dr. Láng Péter, Dr. Radnai György, Dr. Tettamanti Károly, Dr. Hajdu Hajnalka, Dr. Rezessy.. Az út és a kerekek között a nyugalmi súrlódási tényező 0,25. Jelent-e veszélyt, ha az oldalirányú szélsebesség eléri a 120 km/h értéket. A hasábszerű félpótkocsira az alaki ellenállási tényező kb. 0,91-nek, a súlypont magassága az út szintje felett kb. 2,6 m, a levegő sűrűsége kb. 1,2 kg/m3-nek vehető

Műszaki Földtudományi Közlemények, 86. kötet, 1. szám (2017), pp. 11-22. KONTINUITÁSI ELMÉLET DISZPERZ ANYAGRENDSZEREK KÜLÖNFÉLE BERENDEZÉSEKBEN VALÓ ELTÉRŐ VISELKEDÉSÉNEK A JELLEMZÉSÉR Közegellenállási tényező meghatározása. Kényszerrezgés vizsgálata. Hang terjedési sebességének mérése. 3. Évközi ellenőrzés Szóbeli referáltatás, laborjegyzőkönyvek ellenőrzése hetente. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalo

1 Vegyipari Műveletek I 2009/10-II 12 Előszó: Kedves Hallgató társaim! A vegyipari műveletek elsajátítása el.. Könnyen belátható, hogy ebben az összefüggésben az egyetlen olyan tényező, amelynek a szimmetriához általánosan köze van, a közegellenállási együttható (c). Ennek az együtthatónak az értéke a hengeres és a kétoldalian részarányos test esetében markánsan eltér 1 Ülepítés Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmér.. szél közötti közegellenállási tényező (CD) 0,0015 és a von Karman állandó 0,4. A turbulens kinetikai energiadisszipációs rátát a minta-vételi pontok közepes vízmélységében a Taylor-egyenlettel (Luettich & Harleman 1990) is meghatároztuk: H Au S3 l 1 ahol az RMS az ADV velociméter által mért RMS-turbulen és a sebességtől függő közegellenállási erőkből (kis sebességeknél ez lineáris, együtthatóját k -val jelöltük, míg nagy sebességeknél v2-tel arányos, együtthatóját C-vel jelöltük), befejezésképpen még tartalmaz egy periodikus kényszererőtagot (amplitúdója A, körfrekvenciája ω és relatív fázisa ϕ)

9. -es fizika feladatok, hétfőig

ahol c1 közegellenállási tényező mértékegység nélküli viszonyszám, amely a négyzetes közegellenálási erőtörvény érvényességi körében csak a test alakjától függ. Az jelölést alkalmazva és vektoregyenletté alakítva az erőtörvény az erő irányát is megadja A Stokes-féle súrlódási törvény. A közegellenállási tényező a lamináris, az átmeneti és a turbulens tartományban. Az Ergun-egyenlet. Töltetes oszlopok, a töltetek jellemzői. munkavonal egyenlete. Az átviteli egység fogalma, számának meghatározása. A nagyobb gömb térfogata k-szorosa a kisebb gömb térfogatának tényező volt. Elveszett időérzék Amikor olyan jelentéseket kapunk, melyeknél nagysebességű (nagy merülősebességű) rendellenes­ ség kifejezés szerepel, a túl alacsony leoldással együtt, mindig az az érzésünk, hogy az ugró nem volt tu

Transcript Document. Galileo Galilei (1564-1642) Tömeg és erő DINAMIKA Sir Isaac Newton (1643-1727) A TEHETETLENSÉG TÖRVÉNYE A mozgást mindig viszonyítanunk kell valamihez. Amihez viszonyítjuk a test helyzetét vonatkoztatási rendszernek, nevezzük. Inerciarendszer: viszonyítási rendszer melyben a test mozgásállapota csak. nyossági tényező a csúszási súrlódási együttható. Jele: μ (ejtsd: mű). A csúszási súrlódási együttható mértékegység nélküli mennyiség. Mi-nél érdesebb a két érintkező felület, annál nagyobb az értéke. Az előbbi összefüggést átrendezve, a csúszási súrlódási erő nagy-sága: FF sny=⋅μ. Az erő. Közegellenállási erő 1. Kialakulása: Közegellenállás lép fel például a levegőben vagy a vízben való mozgás esetén. A közegellenállás akadályozó tényező: csökkenti a test sebességét. 2. A közegellenállás lehet hasznos: 1. A Föld légkörébe érkező meteorok elégnek a légtérben A közegellenállási erő kis sebességeknél a sebességgel arányos. Oka a folyadékok és gázok belső súrlódása, az atomok egymáson gördülése. Nagy sebességeknél létrejöttének oka elsősorban az örvények keletkezése, ilyenkor a közegellenállási erő a sebesség négyzetével arányos

Newton féle közegellenállási törvény: amennyiben örvények is keletkeznek a közegellenállási erő: F= 2 2 1 cA Uv, ahol c az alaktól függő ellenállási tényező és A a test homlokfelülete. (Az örvényes áramlások további törvényszerűségeivel a jelen kurzus keretében nem foglalkozunk! Az arányossági tényező . Ebből a rezgőmozgás körfrekvenciája . Amikor újból az egyensúlyi helyzeten halad át a hasáb sebessége maximális lesz: . A Bernoulli A közegellenállási erő tulajdonságait figyelembe véve az egyenlet alakú A közegellenállási erő kis sebességeknél a sebességgel arányos. Oka a folyadékok és gázok belső súrlódása, az atomok egymáson gördülése. Nagy sebességeknél létrejöttének oka elsősorban az arányossági tényező a rugóállandó:

Ha a relatív sebesség elég nagy, a közegellenállási erő a sebességnégyzettel arányos: (a k arányosági tényező függ a közeg sűrűségétől, a test nagyságától és alakjától). Kis sebességeknél ez az erő a sebességgel arányos Ezt a számot amúgy közegellenállási tényezőnek nevezzük, és c1 a jelölése. Arányszám, mértékegysége nincs, de százalékként is lehet vele számolni. Az egységnek a sima kört vették alapul, aminek a közegellenállási tényezője c1=1. Képlettel kifejezve ezt az egészet:F kö= 1/2 az arányossági tényező a test tömege: F = ma. Az m tömeg a tehetetlenség mértéke [kg], az F erő a kölcsönhatás mértéke [N]. de a nagyobb fajlagos felületű tollakra a közegellenállási erő is hat, ezért kisebb lesz a gyorsulása. A másikra is hat közegellenállási erő, de ott elhanyagolható a gyorsulásának a. A közegellenállási erő sebességfüggését ismerve egyszerű szélsebességmérőt készíthetünk. kg/m^3 légköri nyomáson), c az ún alaki tényező (értéke gömbre c = 0,45). A fenti elven működő mérőeszköz ping-pong labdából és műanyag iskolai szögmérőbő

közegellenállási erő a sebesség nagyságával arányos; az arányossági tényező 0.025 Ns/m. 3. Az ábrán látható ℓ hosszúságú rúd tisztán gördülve billeg az R sugarú félhengeren. Adja meg a billegés periódusidejét! 4. Az ábrán látható két, m tömegű és ℓ hosszúságú, egymáshoz rögzített rudakból áll végsebesség több tényező, nevezetesen d szemcseméret, ρs szemcse- és ρk közeg-sűrűség viszonyának, a cE közegellenállási tényezőnek (és ezen keresztül a szemcse-alaknak), valamint az erőtér gyorsulásának (abszolút értékének és irányának) egyaránt függvénye. FVR V ‒ arányossági tényező, ami figyelembe veszi a lövedék geometriai kialakítását, de egy adott eszközre csak az -számtól függ. Tehát minél nagyobb a felhajtóerő tényező ( ) annál nagyobb az indukált ellenállási erőté-nyező ( ) Az arányossági tényező neve: tapadási súrlódási együttható. jele: Közegellenállás: A közegellenállási erő függ: a közeg sűrűségétől. a homlokfelület nagyságától. a test alakjától. a test közeghez viszonyított sebességétől. Homlokfelület: a sebesség irányára merőleges legnagyobb kiterjedésű metszete a. A másik fontos tényező a súrlódási erő. Ez a levegő részecskéinek mozgásával kapcsolatos: hogyan tudnak elhaladni melletted és a légáteresztő rétegeken, melyeket viselsz. A súrlódás csökkentésére kiváló példa a golflabda, melynek felülete nem véletlenül mintás: az áramvonalas kialakítás lehetővé teszi, hogy.

A négyzetes közegellenállási törvény - mely szerint a közegellenállás a közeghez viszonyított sebesség négyzetével arányos - nem függ a viszkozitástól. A víz és a szirup esetében a négyzetes közegellenállási tag kb. egyenlő, de a szirup nagyobb viszkozitása miatt a viszkozitástól függő ellenállási erő nagyobb A közegellenállási erő ekkor a sebesség négyzetével arányos. Nem szimmetrikus áramlásnál, például ferde lapnál nemcsak fékezőerő, hanem dinamikai felhajtóerő is hat, az is arányos a sebesség négyzetével és függ a profiltól Az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséért vívott, szakadatlan harcban gyakran esik szó a hajtásláncok optimalizálásáról, a gördülési ellenállás csökkentéséről, az egyik legfontosabb tényező mégis a karosszéria áramvonalasabbá tétele - pontosabban a közegellenállási együttható csökkentése a súrlódási tényező; d p a fluidizált részecskék átmérője, [m]. Az f m súrlódási tényező értéke a Reynolds-szám függvénye, értéke nyugalomban lévő töltet esetén az fmRem 2 - Re m archimedesi súly egyenlő a közegellenállási erővel 33.óra. Feladatokadinamikaalapegyenletére 5. 33. óra Feladatok a dinamika alapegyenletére 1. Feladat. Az AK-47-es gépkarabély 715 m/s-mal lövi ki a 7,9 grammos.

A közegellenállási erő nagysága függ a test sűrűségétől Az erő mértékegysége: newton; 1 N az az erő, amely egy 1 kg tömegű test sebességét 1 s alatt 1 -mal változtatja meg. Az erőre vonatkozó legfontosabb törvényeket Newton fogalmazta meg A csúszási súrlódási erő nagysága függ két test anyagától A közegellenállási erő nagysága a rakéta sebességének négyzetével arányos: k= ∙ 2 A k arányossági tényező a megadott adatpárból határozható meg: = k1 1 2=0,005 Ns2 m2 2 pont Az első egyenlőségbe helyettesítés után: ∆ ∆ o= ∙ 2 A rakéta legnagyobb sebessége: =√ 1 ∙ ∆ ∆ o= m Tanár: Kálmán RóbertFizika, általános iskola 6.osztál

Közegellenállási erő, közegellenállási tényező (alaktényező). 69. 40. Az energia előállítása és felhasználása. Tanulói beszámolók, kiselőadások. Digitális-, anyanyelvi, és esztétikai kompetencia . fejlesztése a Az energia előállítása témakörben végzett gyűjtőmunka és a ppt elkészítése során 7. A súrlódási és a közegellenállási erő A súrlódás Milyen erő hatására lassul a csúszó hasáb? A sima felületeken is vannak egyenetlenségek. Egyenletes mozgásnál a súrlódási erő egyenlő nagyságú.. Kedves Zoltán, igaza van, elírtuk, néha megbokrosodik a tizedesvessző a billentyűzeten. Az Astra légellenállási alaktényezője értelemszerűen csak az ilyen ötajtós, ferdehátúak között minősíthető jónak, ezeknél tényleg 0,30 környékén van az átlag, a szedán- és Calibra-szerű formákkal ma már sokkal jobb alaktényezőt tudnak elérni, mint a Calibra idejében tapadási súrlódási tényező a henger és a lejtő között közegellenállási erő is befolyásolja, aminek hatására a részecske spirális pályára kerül, és megáll. Mozgása közben a részecske nem hagyja el az x-y síknegyedet. Adjuk meg annak a pontnak az x és y koordinátáját, ahol a részecske megáll Nagyon fontos tényező a motorteljesítmény: a hátsókerék-hajtású variáns 329, a dupla villanymotoros csúcsváltozat 516 lóerőt ad le. A kisebbik teljesítményű modell 0,20-as közegellenállási együtthatója új világcsúcs a sorozatgyártású autók körében, és gyanítjuk, az is marad sokáig Műszaki Tudományos Füzetek - XIV. FMTÜ Nemzetközi Tudományos Konferencia (International Scientific Conference