Home

Református diakónus

Mit jelent az, hogy református diakónus, diakónia

Mit jelent az, hogy református diakónus, diakónia? - Válaszok a kérdésre. Elfogadom. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit Diakónus A diakónus feladatai közé tartoznak a gyülekezet tagjaival való rendszeres kapcsolattartás, főleg az idős személyek látogatása, önkéntesek bevonása különböző szolgálatokba. A gyülekezeti diakónia nem egyszemélyes feladat, a diakónus a Diakóniai Bizottsággal és önkéntesekkel együtt végzi a közös szolgálatokat Diakónus alapszak; OLDAL TETEJE. Rólunk. A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú (jogelőd alapítása: 1855) és fiatal egyetem (jelenlegi nevén 1993 óta működik), így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Közel 8000 hallgató négy karon (Állam- és.

Diakónus - Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközsé

A szó eredete. A magyarban használatos diakónus szó az ógörög nyelvű διάκονος (diákonosz) főnévnek a latin nyelvben meghonosodott átírásából (diaconus) származik. Az eredeti görög szó jelentése szolga, szolgálattevő, felszolgáló, esetleg hírvivő, de sosem rabszolga (doulos) vagy hivatalnok (hypērétēs).A latin diaconus szó görög eredetijének. A református egyháznak négy állandó tisztségviselője van, a lelkész, a tanító, a presbiter és a diakónus

A diakónus kifejezés a férfiakat jelöli ugyanis voltak női diakónusok is ők voltak a diakonisszák. A diakónus segít az egyházközsége plébánosának: tarthat igeliturgiát, misét nem mivel nem részesült a pappá szentelés szentségében így nem végezhet átváltoztatást a misén, ami a legfontosabb elemek egyike. A Magyarországi Református Egyház a Magyarországon bejegyzett református egyház hivatalos elnevezése.. A történelmi egyházak között - a katolikus egyház után - számarányában a második helyet foglalja el. A presbiteriánus egyházak között ez az egyetlen egyház, ahol püspökök álltak és jelenleg is állnak világi elnöktársukkal, a főgondnokokkal az. Református Gimnázium. Konfirmáció Diakónus. Telek Péter Pálné Kabai Virág. Gyülekezeti diakónia. Cigánymisszió.

20

A liturgikus viselet olyan ruhadarabok összessége, amelyeket istentisztelet során a szertartás vezetője (püspök, pap, diakónus, lelkész, prédikátor), va lamint a liturgikus szolgálatban (miseszolga, tanonc, lektor, kántor, sekrestyés,áldozás-segéd) résztvevők. viselnek. Református lelkészi talár (palást) Dalmatik A nyitó áhítatot Dani László református lelkipásztor, gyülekezeti diakóniai referens tartotta, a Bábel tornya története alapján. A megjelenteket Szabó Anna diakónus, felnőttképzési vezető, a Diakonátus alelnöke köszöntötte

Betonágyhoz bilincselt diakónus. 2011. november 3. Világszerte imádkoznak a Hónap fogvatartottjáért, és leveleznek érte a vietnámi miniszterelnökkel. Emberjogi keresztyén szervezetek azt javasolják, hogy a világ különböző egyházaiban tartsanak imanapot az üldözött keresztyénekért november 13-án.. A Biblia naponkénti olvasása megerősít bennünket Isten jelenvaló szeretetében, kegyelmében, reménységében. A reformációnak és református egyházunknak mindig is alapvető célja volt, hogy emberekhez eljuttassa Isten írott igéjét és rendületlenül biztasson bennünket az ige szüntelen olvasására Református Szeretetszolgálat iratai › A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. › Diakonissza és diakónus ügy: a Filadelfia, a Bethesda és a Lórántffy Egylet megszűnése után és a tiszántúli diakónus és diakonissza intézetek irata A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú (jogelőd alapítása: 1855) és fiatal egyetem (jelenlegi nevén 1993 óta működik), így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot

Diakónus alapszak - tfk

Sérültnek születni, azzá válni lehet feladat, áldás, szerencsétlenség, kiváltság, átok. S hogy melyik, az az adott sérültet körülvevő embereken, a családon és a társadalmon múlik.(Böszörményi Gyula) A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja és az Egyházzenei Osztály hatodik alkalommal szervezte meg május 11-én az egészségükben. Fővédnök: Derencsényi István, a Debreceni Egyházmegye esperese Az Ökumenikus Szervező Közösség vezetője: Horváthné Váradi Ildikó HBM Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Gyermekotthon vezetője, református diakónus. Jegyek elővételben 700 Ft-os, a helyszínen 1000 Ft-os áron kaphatók Az Országos Református Cigánymisszió és a Kecskeméti Református Egyházközség közös szervezésű eseményen emlékezett a holokauszt roma áldozataira augusztus 8-án, a kecskeméti Hajnalcsillag Tanoda udvarán. Kameránk előtt Gondi Ferencné, a tanoda háziasszonya, Telek Péter Pálné Kabai Virág diakónus és Bárdos Péterné, a tanoda szakmai vezetője mesélt az esemény. Második, bővített és átdolgozott kiadásról van szó, mely - reménységünk szerint - jegyzetként segíti a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának diakónus, szociális munkás hallgatóit, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem VI. éves lelkészhallgatóit, a KRE-TFK és a Sapientia Katolikus. Székely Anna-Eli (református: diakónus - Medgyes) This tag is associated with 1 post Kiemelkedő szakembereket díjaz az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület - Maszol/közlemén

Református hittan táborról kicsit részletesebben. Ezen a héten még lehet jelentkezni. Szeretettel várunk Mindenkit! A gyermek és ifjúsági napok időpontja: 2021. július 05-09. Az alkalmak hétfőtől péntekig, délelőtt 9 órától 16 óráig tartanak. Reggel 9 órától énektanulás és áhítat: 10 óráig a templomban. Az. Magyarországi Református Egyházunk szeretetszolgálatában hosszú idő óta nem volt olyan jelentős ügy - amely jobban, vagy csak hasonló mértékben is megmozgatta volna egyházunk minden gyülekezetét -, mint a Budapesten, a Május 1. úton felépült 100 ágyas új szeretetotthonunk ügye KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA (diakónus) a) tudása - Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó teológiai, diakóniai, pszichológiai, jogi, pedagógiai Kontha Benőné - fenntartó, elnök diakónus. Polyák Melinda - adminisztrátor. Dr. Kováts Lajos - hospice orvos. Maróti Marianna - vezető ápoló. Levente Zita - szakápoló. Kocsisné Kis Ilona - szakápoló. Kovenczné Majláth Erika - szakápoló. Lozsi Ferenc - ápoló. Madarászné Farkas Krisztina - segédápol

Diakónus - Wikipédi

 1. Kecskeméti Református Egyházközség. 6000 Kecskemét Szabadság tér 7. Pf. 129. Tel: 06 76 / 500 389. Fax: 06 76 / 500 387. E-mail: hivatal@krek.hu. Technikai szám: 0066. Tovább a Kapcsolatokho
 2. cÉlkitŰzÉskÉnt szerepel egy egyÜttmŰkÖdÉsi nyilatkozat alÁÍrÁsa a diakÓniai kÖzpont És a selye jÁnos egyetem reformÁtus teolÓgiai kara kÖzÖtt a diakÓnus kÉpzÉsrŐl, tovÁbbkÉpzÉsrŐl, felkÉszÍtÉsrŐl; tÁvlati cÉlkÉnt szerepel a kapcsolatfelvÉtel helyi És kÜlfÖldi egyetemekkel - pl
 3. den magyar - illetve Magyarországon élő nem magyar - állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, vala

Az Evangéliumi Református Egyház az egy, egyetemes keresztyén Egyház része, Krisztus teste, és az Ő felkenetésének részese. Egyedüli fejének Jézus Krisztust ismeri, Neki engedelmeskedik. Az Evangéliumi Református Egyház hitvallásai: Apostoli Hitvallás, Heidelbergi Káté, II. Helvét Hitvallás, Westminsteri Hitvallás Magyarországon az 1200 gyülekezet négy egyházkerületben, illetve 27 egyházmegyében él, és a lakosság körülbelül 16%-át teszik ki a reformátusok. A gyülekezet szervezeti felépítésében a zsinat-presbiteri elv érvényesül. Az egyházkerületek élén püspökök állnak világi elnöktársaikkal, a főgondnokokkal. Az egyházkerületi szinthez hasonlóan, az egyházmegyék.

Hat étvized után újból diakónust szenteltek a református

 1. t apartmanok és a közelmúltban felújított lakóépület és újonnan épített lakrészekben biztosítjuk lakóink kényelmét. Jelenleg 83 bentlakásos, 30 nappalis hely van, házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás és támogató.
 2. Remélem, hogy örömmel fogadják e könyvet Kelet-Európa magyarul beszélő részein, s hogy áldására szolgálhat az ottani Református Egyházaknak. Slochteren, 2000. decembere. Lieuwe Boonstra. A tisztségviselők helye A presbitert és a diakónust Jézus hívta el szolgálni, akik Krisztus ajándékai a gyülekezetnek (vö. Efézus 4,11)
 3. Beregújfalui Evangéliumi Református gyülekezet. Beregújfalu, Domb utca 48, 90240, Beregszászi járás, Kárpátalja, Ukrajn
 4. Római Katolikus Plébánia Kertész Ferenc esperes, plébános Cím: 3910 Tokaj, Kossuth tér 14. Telefon: 06 (47) 352-147 A Tokaji Református Egyházközség Lelkészi Hivatala Jóczik-Tóth Orsolya lelkipásztor Cím: 3910 Tokaj, Kossuth tér 9. Telefon: 06 (47) 352-226 Görög Katolikus Paróchia Gorcsa György Esperes, parochus Cím: 3910 Tokaj Vasvári P. u. 15
 5. Nyírségi Református Egyházmegye Baktalórántházi Református Egyházközség Idősek Klubja és Támogató Szolgálata Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye Fényeslitkei Református Egyházközség Református Idősek Otthon

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területtel, református diakónus - református hittanoktató tanító 3. főiskola, egyetem általános iskolai tanító, néprajz szakos bölcsész tanító 4. főiskol A Tiszántúli Református Egyházkerület éves közgyűlésének záró programja volt a diakónus és lelkészszentelés. Kupai - Szabó Tímeát, Sípos Péter Istvánt, Síposné Csomós Lídiát, Szűcs M. Klárát, Németh Áront, Szvoren Attilát és Varga Olgát lelkésszé szentelték Hitéleti szakok református hittanoktató, diakónus, kántor BA 1855) és fiatal egyetem (jelenlegi nevén 1993 óta működik), így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Közel 8000 hallgató négy karon (Állam- és Jogtudományi-, Bölcsészet- és Társadalomtudományi. Megemlékezett az idei akadémiai évben 83 éves korában elhunyt Molnár János lelkipásztorról, az egykori dékánról, a kar alapítójáról, akit úgy jellemzett, hogy két és fél évtizeden keresztül hordozta a szívében és a vállán a felvidéki református teológus és diakónus képzést

Ki a diakónus? Mit csinál ő? Milyen valláshoz köthető

Video: Magyarországi Református Egyház - Wikipédi

A Református Teológiai Kar a Selye János Egyetem legkisebbike, hallgatóinak a száma a nappali és a levelező tagozattal együtt a református teológián és a misszió-diakónia-szociális gondoskodás szakon alig haladja meg a hetvenet. belőle jó diakónus vagy lelkész lenne. Ha ebben a lelkésztársak tudnak segíteni, s ha. Csütörtökön a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség diakónus csapata vitte ugyancsak a fenn említett módon a segítséget a Petei úton található Gosztát-blokkokhoz. Ott Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor hirdetett Igét: Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus. Református Egyházközség kántora. Életében több település játszott fon-tos szerepet: szülővárosa, Zilah mel- irodavezető, diakónus, esetleg ifjúsági munkás is. A takarítást vidéken többnyi-re a harangozó végzi, Kolozsváron külön alkalmazott. Az állam az alkalmazotta Református. Fejlesztés alatt. I 2014.11.6. A mai napon, karácsony harmadik napján görög katolikus egyházunk Szent István diakónus, első vértanú ünnepét tartja. Mi is azért jöttünk össze, hogy őt ünnepeljük. Milyen szépen illik az ő ünnepe a karácsonyéhoz! Karácsony az Isten szeretetének az ünnepe A reformáció 500. évében sok mindenről volt szó. De még messze nem mindenről. S tartok tőle, már nem is lesz nagyon idő arra, hogy olyan kérdésekről is szóljunk, mint például a reformátorok zsidóságképe, a jövő évtizedekben első számú napirendi ponttá váló klímaváltozás, egyáltalán a zöld-ügyek. Vagy a mesterséges intelligencia és a természetes.

Lelkészek Kre

teszt – Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség

Egyházi öltözékek - Szabóság és Ruhaklinika - Ruhajavítá

A marosvásárhelyi Vártemplomban tartott díjátadón dr. Ábrám Zoltán, az EMKE területi alelnöke kiemelte az elismerésre érdemesült személyek és a presbitérium érdemeit a Vártemplom megszépítése érdekében, valamint abban, hogy szerteágazó kulturális, oktatási, közösségi és szociális tevékenységek folynak a gyülekezetben. Oklevelet nyújtott át Henter György. Régikönyvek, Dani László, Albert Schweitzer - Albert Schweitzer, a diakónus - Gyermekkorom és ifjúságom emlékeiből - Albert Schweitzer Jézus Krisztusról Mint ismeretlen és névtelen jön hozzánk, úgy ahogy a tenger partján azokhoz az emberekhez, akik akkor még n.. Amikor megérkeztem, úgy éreztem magam a gyülekezetben, mint aki egy szent városba érkezik -meséli élményeit a Debreceni Református Egyházmegye esperese. Mindenkinek megvolt a saját feladata, tudta a több mint ötven lelkipásztor, a százötven diakónus, a kétezer fős énekkar, és a negyven fős presbiteri gárda is, hogy. A Magyarországi Református Egyház törvénye a következő módon határozza meg a presbiterrel szemben támasztott követelményeket az 1994. évi II. tv. 23. §-a szerint. A református egyháztag kötelességei: (1) Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen. (2) Az istentiszteleteken és az. A Szlovákiai Református Szeretetszolgálat ismertető kiadványa. Készült Monár Mária misszionárius halálának 70. évfordulója alkalmából

Reformatus.hu Tisztújító közgyűlést és szakmai napot ..

 1. István diakónus (74. lecke) Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy half... Református hit- és erkölcstan március (5) február (5) január (4) 2012 (33) december (3) november (4) október (4) szeptember (6) május (2
 2. t pályázatírással, közbeszerzések lebonyolításával és.
 3. Dr. Bodoky (Biberauer) Richárd református lelkész, a Budapesti Református Teológiai Akadémia díszdoktora, a Filadelfia Diakónus Intézet egykori igazgatója életének 88. évében, 1996. január 9-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1996. február 7-én volt a Farkasréti temetőben
 4. isztráció: Hidvégi Kornélia, Etédi Alexa. 06-1-4570109; 0630/3370659; iroda@gyulekezet.hu. Diakónus. Tárnok Anna, diakónus 0630620090

Diakónus: Telek Péter Pálné Kabai Virág. Gyülekezeti diakónia, cigánymisszió A Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma és tisztségviselői 2018. Főgondnok: Simonné Bakó Mária. Kecskemét Keleti Egyházrészi gondnoka, gondnok-helyettese: Tóth Attila A Sárbogárdi Református Egyházközség presbitériuma az egyházközség Idősek Otthona intézményvezetői állásása betöltésére pályázatot hirdet. diakónus, okleveles ápoló vagy okleveles szociálgerontológus végzettséggel rendelekezzen. Elvárt kompetenciák

Szolnoki Református szeretetszolgálat kiskátéja Hogyan dolgozik a diakónus? Az emberi szükség felismerése és betöltése az Istennel és egymással történő párbeszéd folytatása alapján, annak megértésével történik A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) pótfelvételt hirdet hitéleti szakjaira (diakónus, kántor, hittanoktató) nappali és levelező munkarendben. -

Ferenc pápa májusi imaszándékában arra kér mindenkit, hogy ebben a hónapban a diakónusokért imádkozzunk. Molnár-Gál Béla állandó diakónus a balajti cigányság körében végzett cigánypasztorációs munkájáért 2018-ban Jószolgálat díjat kapott. A kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója állandó diakónus Magyar Katolikus Egyház. Steinbach József püspök Magyar Református Egyház. Végh Tamás lelkipásztor Magyar Református Egyház. Gáncs Péter nyugalmazott püspök Magyarországi Evangélikus Egyház. Papp János egyházelnök Magyar Baptista Egyház. Pataky Alber tiszántúli diakónus és diakonissza intézetek iratai 4. doboz 1. A Filadelfia Diakonissza Intézet megszűnése (1951. április 15.) és a gödöllői, ceglédi és kőszegi árvaházak átadása a Magyar Református Egyház Szeretetszolgálatának (1950. november 18.) 1950—1951 A Magyarországi Református Egyhá Jézus meggyógyítja Péter anyósát () És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába() Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak() Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált neki

Betonágyhoz bilincselt diakónus - Reformatus

Peter Szakos Karvansky Mónika református lelkész. Németországban élő orvos-diakónus előadása is szerepel. Mindkét konferenciára május 31-ig várják az érdeklődők jelentkezését. Az online alkalmakkal párhuzamosan zajlik a személyes programok előkészítése is: a tervek közt egy nyári koncert szerepel, június 27-én. A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán végeztem szociálismunka és diakónus szakos hallgatóként. 12 éve tollaslabdázom, 6 éve edzőtáborokban segítek edzéseket tartani gyerekeknek. Bárki, aki szeretne tollasozni és ehhez edzőre lenne, szüksége, írjon bátran e-mailt , és pontosítjuk a. A tizenegy fős dél-koreai delegáció két napot töltött Debrecenben, hogy megismerje a református intézmények működését, és a nagytemplomi gyülekezeti életet. Az ázsiai vendégek a több száz éves múltú Református Kollégiumot is megtekintették. A Koreai Presbiteriánus Egyház Myungsung gyülekezete több mint százezer fős Ez a református ének maradt a legkedvesebb, az évek során a Kerületünkben lévő pszichiátriai otthon lakóinak. Régi lakóit közel 10 évvel ezelőtt, Mária-Pócsról költöztették a mai Ráday Gedeon utcában lévő önkormányzati intézménybe. református diakónus.

2021 - A Kihívás éve - Debrecen-Nagytemplomi Református

Név: Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI) Adószám: 18673539-1-13 Köszönjük, hogy Ön is segíti a Hospice ház működését! Kontha Benőné Elnök Diakónus 06-20-584-4653 . 18/02/2021 . Köszönjük szépen Keszthelyiné Gyöngyinek az adományt. Nagy hasznát fogjuk venni T. Kabai Virág vagyok, a Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezeti diakónusa. A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán szereztem diakónus és hittanoktató végzettséget. 2005-ben a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Szociális és Család-lelkigondozó szakán, valamint ugyanitt 2013-ban szociális munka mesterképzésben szereztem.

Legyetek áldás mások életén, töltekezzetek és töltsétek fel krisztusi erővel a segítségre szoruló, a jövőtől félő, rettegő embert - foglalta rövid áhítatba és imába a leendő diakónusoknak szánt üzenetét Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese, a kolozsvári/országos Diakónia Keresztyén Alapítvány kuratóriumának elnöke a. Imádkozik: Samók Gyula diakónus Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter . Hatalommal és Erővel! De kinek az erejével és hatalmával? Igehirdetés. Lekció: Mt 28, 16-20 Textus: Róm 10, 14-15,17. A mai alakalommal elkezdjük a missziói parancs részletes tanulmányozását Rómában folytatja tanulmányait a lajoskomáromi diakónus . Majer Tamás [email protected] Temetése 2021. augusztus 17-én 15.30-kor lesz a fehérvárcsurgói református temetőben. Emléke legyen áldott! Köszönetet mondunk a kincsesbányai Platán Intézet dolgozóinak áldozatos munkájukért, valamint mindazoknak, akik utolsó. diakónus és hittanoktató szakokat. Az életutam először a felnőttek felé kanyarodott, de kislányom révén szeptembertől Isten A református gyülekezet számára fontos, hogy a közösséget ne csak az iskolákban építsük, hanem adventi-, húsvéti játszóházkor és karácsonyi műsorban is, ahol a hittanosok bemutatkoznak.. Diakónus 1 18,7 Református hittanoktató 1 18,7 Sportmenedzser 3 18,8 Biomérnöki 3 18,8 Katonai gazdálkodási 5 18,8 Legnyitottabbkarok Külföldiek aránya, letelepedési engedéllyel nem rendelkezı határon túli magyarokkal együtt A felsıfokú képzés nemzetközivé válása az elmúlt évtizedekben felerısödött..

Napközis Hittantábor - Bánk, 2017SZERETETHÁZ – Vértesi Református Egyházközség

Diakonissza és diakónus ügy: a Filadelfia, a Bethesda és a

Református Egyházközség - Komárom. 930 ember kedveli · 221 ember beszél erről. A révkomáromi református gyülekezet múltja, jelene és jövője. Szeretnénk elérhetőek lenni, és megosztani az.. Gyúrói Református Egyházközség Rákóczi út 27., Gyúró . Szent Mihály Major Lelkigyakorlatos Ház Szent Mihály major, Vál ezzel az igével kapcsolatban is gondoljunk a végére. István, a diakónus, akit az egész gyülekezet alkalmasnak tartott erre a szolgálatra, nemcsak a naponként megterített asztalok körül szolgált a. Lelki feltöltődés mellett kulturális élményeket és Kelet-Nyugat-találkozót is kínál a NEK. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus égisze alatt több kulturális eseményt is meglátogathatnak az érdeklődők, de a katolikus világtalálkozóra érkezik számos külföldi egyházi méltóság is. A rendezvény keddi. A református templomban megtartott nyitó istentiszteleten Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdette az igét Pál apostol galatákhoz írott sorai alapján (Gal 2, 15-21), amelyben többek között a fény felé fordulásról is beszélt. Ebből idézünk fel egy rövid részletet

Böjti gondolatok - IV

Diakónia alapképzési szak (BA) - KR

Farkasné Lipták Emília (diakónus, Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, Szentkirályszabadja) Fenyvesi Eszter Virág (főiskolai hallgató, Szent Pál Akadémia, Budapest) Fodor Attila (presbiter, missziói gondnok, Kecskeméti Református Egyházközség, Kecskemét Erzsébet református hitoktató tájékoztatója 09.11. Szülői értekezlet a 3. évfolyamon 16.30-tól Moys Gábor plébániai kormányzó és Loborik Attila diakónus tájékoztatója az elsőáldozással kapcsolatosan 09.12. Szülői értekezlet a 2. és 4. osztályban 16.30-tól Loborik Attila diakónus és dr. Reineltné Gyuri Sátoraljaújhelyi közösségétől búcsúzott vasárnap, szentmise keretében Radnics Zoltán, piarista atya. Egy évet töltött a zempléni településen, ahol a lelki élet segítése mellett a Piarista Jelenlét keretében működő tanodában is segítette a gyerekek oktatását. Augusztus 1-től Mosonmagyaróváron folytatja szolgálatát, ahol egy gimnáziumban oktat majd

Reformatus.hu Országos Diakónus Találkozó volt Budapeste

Református templom 17 óra. Zentai László ny. bapt. lelkész. Tóth Imre ref. lelkész. Miskolci Egyetem 16 óra. Ternyák Csaba egri érsek lelkészek, papok, püspökök. 22. vasárnap 17 óra . Mindszenti templom . Salai Szabolcs görög katolikus diakónus. Almási Ferenc református lelkipászto Új és aktuális Pszichológus állások. Keress munkát az összes magyar állásportálról a Jooble weboldalán! Ingyenes, gyors és kényelmes álláskeresés regisztráció nélkül. 43.000+ álláslehetőség 2019. április 13-án nyitották meg ünnepélyesen a Kecskeméti Református Egyházközség Műkerti sétányon álló Missziós Házát. Az egyházközség részéről jelen volt többek között Kuti József elnöklelkész, Varga Nándor, az Igazgatótanács elnöke és Simonné Bakó Mária főgondnok. Kecskemét városvezetését pedig Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Lévai. Küldetéstudatát a református hit, a tettvágy és az alkotás egysége jellemzi, amelyek mindegyike Isten dicsoítésér˝ e szolgál. diakónus - próbált megfelelni. A reformáció fontos eleme a megértés, ami a nép nyelvére lefordított Biblia segítségével az Igék értelmezésében, összefüggések meglátásában és a. Hely: Belvárosi református templom. Igeolvasás, imádság: Bodáné Falucskai Ilona (református lelkipásztor) Igehirdetés: Tisza Attila (baptista lelkipásztor) Január 22. vasárnap. Hely: Mindszenti templom . Igeolvasás, imádság: Salai Szabolcs ( görög katolikus diakónus) Igehirdetés: Almási Ferenc (református lelkipásztor.

Title: Reformatus ermellek 2014 12, Author: Érmelléki Református Egyházmegye, Name: Reformatus ermellek 2014 12, Length: 16 pages, Page: 9, Published: 2016-12-31 Issuu Search and overvie kód: név: hatályosság kezdete: hatályosság vége: meghird. kezdete: meghird. vége: típus: minimum kredit: maximum kredit: BSZKDIA: diakónia: 2006-08-01: 2006.

Veszprémi Református Egyházmegy

SZT. LŐRINC DIAKÓNUS, Szt. Blanka, Csilla, Asztrid 2021. 08. 10. Ezen a héten SZAMOSDARÁRÓL és. a NAGYVÁRAD-OLASZI plébániatemplomból közvetítjük a. Assisi Szt. Klára, Zsuzsanna, Tiborc 2021. 08. 11. Ezen a héten SZAMOSDARÁRÓL és. a NAGYVÁRAD-OLASZI plébániatemplomból közvetítjük a szentmiséket

Munkatársaink – Budahegyvidéki Református Egyházközség28Vakációs bibliahét volt Medgyesen | Petőfi program