Home

Minőségbiztosítás célja

A nemzetközi minőségbiztosítási-rendszer célja: • a vevő megelégedettségének elérése azáltal, hogy a tervezéstől a vevőszolgálatig minden fázisban biztosítja a hibamegelőzést. A legelterjedtebb minőségirányítási rendszerek: • ISO 9001:2001, ISO 14000 • TQM • HACCP, • QS 9000 A minőségbiztosítás alapelvei A minőségbiztosítás története és célja . Bevezetés. Napjainkban egyre több szó esik a minőségbiztosításról. Az üzletekben kapható számos áru csomagolásán, s jó néhány szolgáltatás reklámján olvashatjuk, hogy az ISO 9000 valamelyike szerint tanúsítva Az egészségügy területén a minőségbiztosítás az a folyamat, amelynek végső célja minden egészségügyi tevékenység eredményének javítása az egészség, a funkcionális képesség, a páciens/beteg jóllétének és az egyéb vevők megelégedése szempontjából. Így a minőségbiztosítás eszköze a folyamat figyelése.

A projektvezetés minőségbiztosítás keretében az alábbi feladatok merülnek fel: • A projekt előrehaladásának monitorozása, a célok és elvárások teljesülésének folyamatos nyomon követése (projektterv ellenőrzése). • A szállító szerződéses vállalásainak folyamatos ellenőrzése. • Figyelemfelhívás a kockázatokra, javaslatok készítése a kockázatok. A minőségbiztosítás célja a résztvevők kockázatának minimalizálása, ugyanakkor a diagnosztikai információ maximalizálása, a készülékek és vizsgálati protokollok teljesítésének monitorozása, a képek paramétereinek ellenőrzése (amire már a modern gépeknél beépített programok vannak), a vizsgálatok.

A Minőségbiztosítás elmélete és gyakorlat

 1. őségmenedzsment módszertani támogatást nyújtson, mely elősegíti feladataik hatékonyabb, megalapozottabb és átláthatóbb végrehajtását. A leírás elsősorban a közigazgatás
 2. őségbiztosítás egy folyamatnak tekinthető, amelynek során meghatározzuk, hogy a szoftver
 3. őségbiztosítás alapelemei az egészségügyben. Magyarországon 1995-ben fogalmazódott meg az egészségügyi ellátás
 4. őség elérésének útja Minőségi problémák megállapítása A tevékenység hangsúlya Hibamegelőzés Módszerek Minőségprojektek és rendszerek Minőségügyi szakemberek és a szervezet célja Min. tervezés,
 5. őségbiztosítás alatt általában a
 6. őségbiztosítás azon része, amely biztosítja, hogy a termékek elállítása és ellenőrzése Tevékenységének célja: a.) a gyógyszergyártás kiindulási anyagainak elemzése annak érdekében, hogy a
 7. őségbiztosítás a közoktatásban egy olyan rendszer létrehozását jelenti, amely alkalmas a közoktatással szembeni igények, elvárások teljesítésére. A szerző tanulmányában azt vizsgálja, hogy a közoktatási feladatok megoldásának egyes szintjein milyen garanciák vannak a jogszerű és szakszerű döntéshozatal.

Mind a minőségbiztosítás, mind a minőségellenőrzésnek ugyanaz a célja, de különbözik a megközelítések és a stílus tekintetében. Határozottan kölcsönösen függenek egymástól, ami megnehezíti a különbségek feltárását. A helyzetek rosszabbá tételéhez egyes szervezetekben mindkét funkciót egyetlen részleg végzi A minőségbiztosítás célja tehát az említett elvárásoknak való megfelelés biztosítása Mikor van baj? 1) Ha rosszak az elvárások és azok teljesülnek 2) Ha nem teljesülnek az említett elvárások Ha rosszak az elvárások és azok teljesülnek - A minőségbiztosítás fogalma - A minőségbiztosítás szerepe, jelentősége a szenvedélybetegek ellátásában - A komplex rehabilitáció fogalma, célja, feladatai - A gyógykezelés, a gondozás és a rehabilitáció eredményességét meghatároz

Minőségbiztosítás - Fogalomtá

Élelmiszerhigiénia, élelmiszer minőségbiztosítás közérthetően Élelmiszerhigiénia célja. Az élelmiszerhigiénia fő célja az élelmiszer hamisítás megakadályozása, az élelmiszerek higiéniai állapotának ellenőrzése, a jelentős nemzetgazdasági kárt okozó állatjárványok elleni védekezés, az állatjárványokhoz kapcsolódó fertőző eredetű emberi. A Kari minőségbiztosítás célja az Egyetem küldetésnyilatkozatában és a minőségpolitikájában megfogalmazottak megvalósítása során a minőségi szempontrendszer kifejezett érvényesülése. Tevékenységek a 2020. évben. Kari Minőségbiztosítási Bizottság megalakítása Minőségbiztosítás. Ellenőrzött állateledelek házias környezetben. Az áruházlác zöldség-gyümölcs beszerzésének irányelveit összefoglaló Beszerzési Politika célja, rögzíteni azokat a szigorú elvárásokat, amelyeket a Lidl támaszt a helyi termelőkkel szemben, valamint megfogalmazni mindazokat az előnyöket.

A minőségbiztosítás olyan előre megtervezett és módszeresen végrehajtott tevékenység, amelynek célja, hogy biztosítsa az ügyfél bizalmát egy termék, szolgáltatás minőségi követelményeknek való megfeleléséről. A mi tevékenységünk tehát a minőségügyi rendszer keretein belüli mindazon tevékenységek. G. A belső önértékelések célja, hogy a vezetők irányítottan összegyűjtsék az Egyetem munkatársainak véleményét, megítéljék az oktatás színvonalát, az Egyetem működését, feltárják a problémákat, megfogalmazzanak javaslatokat. Valamennyi belső önértékelést a rektornak is el kell juttatni. els 3.1. A minőségellenőrzés célja, területei 9 4. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ELEMEI 10 4.1. A minőségbiztosítás és alapelemei 10 4.2. Vezetési feladatok 10 4.3. Szervezeti felépítés 11 4.4. Folyamatszervezés 11 4.5. Tanúsítás 11 5. A HACCP, VESZÉLYELEMZÉS, KRITIKUS SZABÁLYOZÁSI PONTOK 11 5.1. A HACCP módszer és előnyei 11 5.2 6.2. A minőségbiztosítás koncepciója az egészségügyben 144 6.2.1. A minőségbiztosítás fő célja 148 6.3. A minőségbiztosítás költségei és nyeresége 148 6.4. Tudományos tényeken/bizonyítékokon alapuló minőségfejlesztés 150 6.4.1. Az egészségügyi szolgáltatások; tudományos tények, bizonyítékok 151 6.4.1.1

Képalkotó diagnosztika és minőségbiztosítá

 1. őségbiztosítás kérdése hazánkban,
 2. őségű termékek állítanak elő, amelyhez a Global GAP tanúsítvánnyal rendelkeznek. BEMUTATKOZÁS Móriczföldi Szövetkezet. Szövetkezetünk célja: Helyi mezőgazdasági termelők együttműködésének ösztönzése
 3. őségével elismerést szerezzünk a belföldi és nemzetközi piacokon, piaci részesedésünket folyamatosan megtartsuk és növeljük, partnereink hosszú távú megelégedettsége mellett
 4. őségbiztosítás célja: hatóanyag tartalom biztosítása; termelési utasítás lépéseinek nyomon követhetősége; feldolgozási utasítás lépéseinek nyomon követhetősége; adott késztermékben megtalálható anyagok, alkalmazott feldolgozási technológiák visszakereshetősége - vásárlói bizalom maximalizálás
 5. őségbiztosítás, vala
 6. A képzés célja: Az autóipari beszállítóknál az ISO/TS 16949:2009 szabvány alkalmazásakor ismerniük és alkalmazniuk kell a Szabályozási Tervben (Control Plan) szereplő mérőrendszerekre vonatkozó vizsgálatokat
 7. őségbiztosítás szolgáltatás csomagunk nyújtásának célja a kivitelezés során a kiváló

A minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés szervezete A minőségszabályozási szervezet célja tehát a teljes körű minőségszabályozási rendszer működtetése. Egy ilyen rendszer eredményesen csak akkor működhet, ha egységes, önálló vezetése van, mely a vállalat hierarchiájában saját helyet kap.. Minőségbiztosítás. Társaságunk alapvető célja, hogy termékeink és szolgáltatásaink színvonala megfeleljen a hazai és nemzetközi piac mindenkori igényeinek. Minőségbiztosítási rendszerünket úgy működtetjük, hogy az feleljen meg vevőink és a társadalom elvárásainak, biztosítsa minőségpolitikánk megvalósítását. Minőségbiztosítás Galba Ágot Jelen áttekintés1 célja, egyrészt az európai felsőoktatás minőségbiztosítási trendjeinek bemutatása, másrészt a magyar minőségbiztosítási gyakorlat, annak várható és kívána - tos alakulásának vizsgálata. 1. A minőségbiztosítás nemzetközi trendjei a felsőoktatásba

12. fejezet - SZOFTVER MINŐSÉGBIZTOSÍTÁ

Hiányosság tesztelés. Ennek a tesztelésnek az a célja, hogy felfedezzük azokat a hibákat, amelyek a szoftver helytelen viselkedését okozzák, azaz a működése nem felel meg a specifikációjának. Ebben az esetben a teszteseteket úgy tervezik meg, hogy azok nem feltétlenül tükrözik a szoftver normális használatát Minőségbiztosítás a hospitális sürgősségi ellátásban - Dr. Kovács Csill Töltse le a Minőségbiztosítás kocka betűkkel és színátmenettel kombinálva a fogalom kapcsolódó jelentéseihez. illusztráció és ikon jogdíjmentes, stock fotót 398704584 a Depositphotos millió-egy prémium, nagy felbontású, stock fotóból. Minőségbiztosítás a (tele)radiológiában. A minőségbiztosítás célja a résztvevők kockázatának minimalizálása, ugyanakkor a diagnosztikai információ maximalizálása. A képalkotó diagnosztikában a teljes munkafolyamat kidolgozása, ismerete és felügyelete termeti meg a biztonságos betegellátás alapjait. Ezen a.

Melyek a minőségbiztosítás alapelemei az egészségügyben

 1. t szolgáltatásai fejlesztésében. A célkitűzés, hogy átvegye a
 2. t a
 3. Gyógyszerbiztonság. Felelős marketing Minőségbiztosítás Gyógyszerbiztonság. Társaságunk elkötelezett aziránt, hogy a gyógyszerbiztonságot kiemelt prioritású területként kezelje, arra szolgálatként tekintsen, melynek célja, hogy a betegek és az orvosok számára a biztonságos gyógyszeralkalmazás feltételeit.

Minőségirányítás - Wikipédi

 1. őségirányítási rendszert működtet, és célja a
 2. őségpolitikájának legfőbb célja, hogy képzéseink és felnőttképzési szolgáltatásaink
 3. den tekintetben megfeleljünk megrendelőink elvárásainak
 4. őségbiztosítás célja: - a szolgáltatások
 5. őségbiztosítás azt a tevékenységet jelent
 6. őségbiztosítás. A világ számos területén magas szintű

1000 A belső ellenőrzési tevékenység célja, hatásköre és feladata; 2000 Függetlenség és tárgyilagosság (objektivitás) 3000 Szakértelem és kellő szakmai gondosság; 4000 A belső ellenőrzési vezető feladatai; 5000 Tervezés; 6000 Végrehajtás; 7000 Jelentés; 8000 Minőségbiztosítás; 9000 Nyomon követé Minőségbiztosítás. A Gordius Learning Zrt vezetésének elsődleges célja a szakmai irányelveken nyugvó sikeres működés. Az intézmény vezetői és valamennyi munkatársa folyamatosan törekszik a nyelvi képzés területén nyújtott szolgáltatások javítására A minőségbiztosítás elsődleges célja az ügyfél számára átadott anyagok minőségének javítása. Ez a fogalom elnevezéséből is egyértelműen következik. A minőségbiztosítási eljárás azonban vitákhoz vezethet, ami miatt az egész folyamat kellemetlenné vagy hiábavalóvá válhat. Álláspontunk szerint a.

Minőségbiztosítás a közoktatásban Oktatáskutató és

minŐsÉgbiztosÍtÁs Akkreditált laboratóriumban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellenőrizzük termékeinket. Minőségügyi programunk célja biztosítani termékeink magas színvonalát az állandóan szigorodó követelményeknek megfelelően Fő célja a Vevői elégedettség. Évente végzünk erre vonatkozóan felméréseket, hogy lássuk melyek azok a pontok a rendszer működésében, amelyekkel Vevőink nincsenek megelégedve. A visszajelzésekre nagy figyelmet fordítunk, azokat átgondolva célokat tűzünk ki a munkatársain számára, és a teljes cégnek egyaránt 2021 ősztől az Integratív Pszichoterápiás Egyesület akkreditált módszerspecifikus pszichoterápiás képzést indít Budapesten A képzés vezetője: Dr. Daubner Béla András kiképző integratív pszichoterapeuta meghívott előadó: dr Fadgyas Ildikó kiképző integratív pszichoterapeut 1. belső minőségbiztosítás: egy szervezet saját eszközeivel és erőforrásaival, a saját belső minőségbiztosítási programja szerint végrehajtott légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzés, amelynek célja annak megállapítása, hogy az érintet

Különbség a minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés

Video: BI és adattárház minőségbiztosítás 1

Minőségbiztosítás. Fejlesztéseink célja az, hogy cégünk folyamatosan megfeleljen ügyfelei elvárásainak, megrendeléseknek csúcs-technológia alkalmazásával tegyen eleget. A Prospera Europe Kft. a technológiai fejlesztések mellett nagy figyelmet fordított arra is, hogy megfeleljen a piaci elvárások közé tartozó ISO 9001. Látogasson el üzleteinkbe! Üdvözöljük honlapunkon! A Komfort-Bázis Kft az építő, teremtő emberek, vállalkozások partnere. Társaságunk célja, hogy az építőipari szakemberek fém-, műszaki műanyag és villamossági alapanyag valamint kapcsolódó szerszám igényét folyamatosan és teljeskörűen kielégítsük A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja (a képzés minőségét befolyásoló folyamatleírások) 1.4.2. A minőségirányítási rendszer jogszabályi követelménye

Minőségbiztosítás Az egyetemi minőségbiztosítási rendszer kialakításának célja az oktatási/képzési színvonal növelése, magas szinten tartása A képzés célja: A résztvevők megismerjék és alkalmazzák az MSZEN ISO9712 Nemzetközi Szabvány szerinti roncsolásmentes radiográfiai anyagvizsgálat ismereteit, képesek legyenek a különböző felületeken található hibák feltárására, mérésére, az eredmények jegyzőkönyvezésére Minőségbiztosítás. VÁLLALKOZÁSUNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA. A Kft. valamennyi munkatársának az a célja, hogy a minőségirányítási rendszer előírásait betartva vevői igényeit mind a minőség, mind határidő tekintetében azok legteljesebb megelégedettségére teljesítse. Adott szabályozásainkat vevő centrikus. célja továbbított: e-mail címe (minőségbiztosítás és szolgáltatások színvonalának ellenőrzése/ javítása) e-mail útján történő kérdőív kiküldésén keresztül. A feladótól, illetve a címzettől esetlegesen felvett: eltérő kézbesítési cím és/ vagy időpont. Felvehető továbbá a korábban megadottó Minőségbiztosítás a szakképzésben és a felnőttképzésben témahét. 2020. május 25-29 között zajló témahetünk tájékoztatást kíván adni az EQAVET keretrendszerről, az ehhez kapcsolódó hazai fejlesztésekről és további feladatokról, valamin mélyebb betekintést enged a minőségbiztosítás hazai megvalósításába

Élelmiszerhigiénia - HACCP rendszer készítés AKCI

Minőségbiztosítás. Frissítve: 2020. 06. 01. Egyetemünk az elsők között vezetett be minőségbiztosítási rendszert a magyar felsőoktatásban még 1999-ben, és az azóta felhalmozott gyakorlati tapasztalatok birtokában folyamatosan fejleszti azt. Továbblépéshez, kérjük, válasszon a baloldali menü pontjai közül. Küldés e. történeti áttekintést követően a minőségirányítás és minőségbiztosítás alapfogalmaival és folyamatával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A tematika az alábbiak szerint épül fel: 1. A minőségbiztosítás és minőségirányítás célja, jelentősége, alapfogalmak, minőségköltségek 10.1 Ausztenit-ferrites (duplex )korrózióálló acélok Cr <= 24% 10.2 Ausztenit-ferrites (duplex) korrózióálló acélok Cr > 24% 11 Az 1.10 csoportba nem tartozó acélok 0,25< C < 0,5% tartalomma A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát - elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken -, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és. A minőségbiztosítás előnyei. admin. Az Üzlet&Siker Minősítési Rendszer egyik fent felsorolt minőségbiztosítási rendszerhez sem hasonlít, célja a feltörekvő vállalkozások teljesítményének elismerése. A mérés pedig részben üzleti kategóriák szerint - nyilvános cégadatokból nyerhető -, részben pedig a.

Minőségbiztosítás. A GoodMills Magyarország Kft. célja a biztonságos és egyenletesen jó minőségű késztermék előállításán keresztül a vevők igényeinek messzemenő kielégítése, a fogyasztók biztonságának garantálása. Hisszük, hogy a gondolkodásunkban és gyakorlatunkban elsődlegességet élvező minőségi és élelmiszer-biztonsági szempontok növelik a. A minőségi rendszer célja az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása. Minőségbiztosítás alapellátásban - jogszabályok. 1997. évi CLIV Minőségbiztosítás és Környezetirányítás. A Charta célja a civil társadalom közúti biztonságért tett hozzájárulásának elismerése. ISO 9001 - tanúsítvány a T+F Kft. részére . SGS tanúsítvány a T+F Kft. részére. Révész Depó-Sped Kft. rendelkezi A minőségbiztosítás megpróbálja megakadályozni a hibákat; ezért a minőségbiztosítás a megelőzésről szól. Cél. A minőségellenőrzés célja, hogy azonosítsa a hibákat egy szoftvertermék kifejlesztése után, de még mindig nem jelenik meg, vagy még a gyártási szakaszban I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 9. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-000

Információs Technológiai és Bionikai Kar - Kutató Kar

Tantárgy feladata és célja: A minőségellenőrzés és minőségbiztosítás helye a minőségirányítás rendszerében. Az ellenőrzés feladatai, céljai, területei. Az ellenőrzés és a biztosítás kölcsönös viszonya. A minőségellenőrzés folyamatmodelljei. Minőségellenőrzési tervek elvi alapjai A minőségbiztosítás bevezetésében és alkalmazásában hazánk malomüzemei, mint az élelmiszeripar belföldre és külföldre Minden élelmiszergyártónak (malmoknak) célja az előállított termék aggálymentes fogyaszthatóságának biztosítása, igazolása. A különböző liszttípusok minőségi követelményei A képzés célja gyógyszergyártás és -nagykereskedelem minőségbiztosító szakemberek képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományi, gyógyszertechnológiai, műszaki és informatikai, valamint jogi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac.

Cégadatok - Betonmix KftRakományrögzítő képzés - HIDRA Felnőttképző Központ Kft

Minőségbiztosítás Oktató: Dr. Csutorás Csaba hogy az ellenőrzés elsődleges célja a folyamat javítása és a költségek csökkentése. A mérések számának növelése önmagában nem javítja a folyamatainkat. Vessünk véget annak a gyakorlatnak, melyben az üzleti döntések kizárólag az árcédula alapján. Minőségbiztosítás. A Fővárosi Vízművek Zártkörűen működő részvénytársaság célja a hatékony üzleti gazdálkodás, a fenntarthatóság, a minőség, az ivóvízbiztonság és a megfelelő hatásfokú szennyvízkezelési szolgáltatás, a környezettudatosság, valamint a biztonságos munkavégzés megteremtésével elérje ügyfelei és érintett partnerei elismerését

A minőségbiztosítás alternatív megközelítését jelzi az ELTE felhívása a szociális alapvizsga felszámolására és a szakvizsga átalakítására. A felhívás célja feltehetőleg a képzésben lévő hallgatók és a szakma védelme (lásd a HÁLÓ 2006 márciusi tematikus számát) Minőségbiztosítás. A minőségbiztosítás alatt általában a minőségirányítási rendszeren belül alkalmazott tervezett és módszeres tevékenységet értik, amelynek célja a bizalomkeltés mind a vezetőségben, mind pedig a vevőkben a minőségkövetelmények teljesítését illetően A Komfort-Bázis Kft az építő, teremtő ember partnere. Cégünk legfőbb célja, hogy munkájával, közreműködésével javítsa a megrendelők versenyképességét. Azon célból, hogy vevőink igényeinek maradéktalanul megfeleljünk szolgáltatásunk színvonalát folyamatosan fejlesztjük Szoftverfejlesztési folyamatok és szoftver minőségbiztosítás. Dr. Ulbert Zsolt (2014) Pannon Egyetem Tweet. Beágyazás. Rendszertesztelés. A rendszertesztelés egy magasszintű tesztelés, amelynek a célja, hogy a rendszerrel szemben támasztott funkcionális és nem-funkcionális követelményeknek való megfelelést ellenőrizzük.

PPT - Optimalizáció és Teljes minőségbiztosítás a

A szabvány célja a beszállítók élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszereinek egységes szempontrendszer szerinti értékelése. Az International Featured Standard 6. (majd 6.1) változatának összeállításában már a Nemzetközi Műszaki Tanács, a kereskedők, a részvényesek, az ipar, az élelmiszeripari. Minőségbiztosítás. Minőségpolitika. A Főiskola a fenntartók stratégiai iránymutatásaiban, így elsősorban a Küldetésnyilatkozatban közvetített értékrendre alapozva és a hosszú távú célokra tekintettel, az aktuális jogi, társadalmi elvárásokat és lehetőségeket fölmérve alakítja képzési struktúráját. Az ISO 9001:2015 követelményeket határoz meg a. minőségirányítási rendszerre vonatkozóan. A minőségirányítási rendszer célja, hogy a cég termékei és szolgáltatásai képesek legyenek. annak érdekében, hogy növelje a vevők/érdekelt felek elégedettségét. Az ISO 9004:2010 útmutatást ad, a minőségirányítási rendszer

Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában

Csaka csomag célja dolgozhatja fel 15 | Minőségbiztosítás IP hálózatokon (vitt9181), IPv6 áttekintés és technikai megoldások (16.) | 2005. november 18. pénte Az önértékelés célja az értékelés végrehajtása a minőségbiztosítás meglétének és milyenségének, valamint az intézményi felelősségnek a jellemzésére, valamint az önértékelés során szerzett információk felhasználása a továbbfejlődés érdekében A minőségbiztosítás célja a résztvevők kockázatának minimalizálása, ugyanakkor a diagnosztikai információ maximalizálása Minőségbiztosítás. Termékeink kiváló minőségének egyik titka, hogy kizárólag kifogástalan minőségű, követhető forrásokból származó alapanyagokat használunk fel készítésükhöz - ez minőségpolitikánk egyik fontos alapköve. melynek célja a megelőzés és az élelmiszer-biztonság elérése. A rendszerben. Minőségbiztosítás és biztonsági követelmények kapcsolata COBIT követelmények: Célkitűzése a minőségbiztosítás(PO11) A beszerzési és megvalósítási követelményeket előírja (AI!), illetve a kiadáskezeléssel(AI5) és változáskezeléssel (AI6) lefedi A teljesítési és támogató kérdésköröknél(DS1-DS13) ajánlás a COBI A T.T. Rozsdamentes Anyagmegmunkáló Kft. mindig is szem előtt tartotta a minőséget, a vevői megelégedettséget.Vállalkozásunk megbízható működése érdekében bevezettük 2011-ben az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, melyet a kor követelményeinek megfelelően, 2017-ben az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra váltottunk